Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

  • Vytisknout

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 2019/2020

vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ na dny 25. – 28. 6. 2019 (4 dny) z organizačních, bezpečnostních a  technických důvodů v souvislosti s nutnými stavebními úpravami v budově školy.

V uvedené dny bude ze stejného důvodu přerušen i provoz školní družiny.

Mgr. Eva Cabáková
ředitelka školy