1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nadační fond

 

Nadační fond při základní škole Videčská má již dlouholetou tradici, i když pod tímto názvem působí až od roku 1999. Princip Nadačního fondu spočívá ve vzájemné spolupráci učitelů a rodičů žáků této základní školy. Podílejí se společně na organizování školních a mimoškolních aktivit žáků naší školy. V souladu se Směrnicemi a rozpočtem Nadačního fondu, jež schvaluje správní rada NF, je každoročně připravována řada akcí, a to jak pro žáky naší školy, tak pro širší rožnovskou veřejnost a okolí.

K nejoblíbenějším a zároveň nejnavštěvovanějším akcím bezesporu patří dětský maškarní bál, který i v letošním školním roce potěšil mnoho dětí z Rožnova a okolí. Rodiče mohou navštívit každoroční reprezentační ples školy, konaný pravidelně v období plesové sezóny.

Další oblíbenou akcí především u dětí je mikulášská nadílka, na kterou se těší snad všichni žáci 1. stupně. Žáci 2. stupně dávají přednost zábavné vánoční besídce, na kterou také přispívá drobnou finanční částkou Nadační fond.

Nadační fond se také podílí na oslavách Dne dětí, a to formou her, soutěží a sladkou odměnou. Veškeré jmenované akce se málokdy obejdou bez finančních či věcných příspěvků našich sponzorů. Děkujeme Vám všem, kteří jste jakoukoli formou přispěli  Nadačnímu fondu a věřte, že veškeré finanční  i věcné dary jsou použity ve prospěch žáků naší školy. (Kulturní, sportovní, společenské události, exkurze, odměny, startovné, atd.)

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2019/20

zde

  

-------------------------------------- 

 

   Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 najdete na Úřední desce v sekci      O škole

 

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2019 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly