1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Projekty

a pravidelné akce

 

1.    Naše vlastní projekty a akce

 

Každoročně tvoříme s žáky různé projekty, třídní i celoškolní. Jsou to zejména:

 

Projekt Napříč školou

Cílem této akce je poznat lépe žáky z jiných tříd, proto se v tento den žáci spojí do skupin od nejmladších žáků až po deváťáky. Každou skupinu dostane na starost jeden učitel, který řídí jejich činnost. Téma je každý rok jiné, letos byl projekt nazván Zvíře k nevíře. Činnosti zahrnují nejrůznější aktivity, jde nám zejména o podporu vzájemné komunikace.

Projekt Týden zahraniční kuchyně

V tomto týden nám paní kuchařky připravují jídla vybraných zemí. Každý den se
 „ přeneseme“ do jiného státu, děti si o něm vypravují v hodinách a ve školní jídelně, stylově patřičně vyzdobené, si pochutnávají na tamějších specialitách.

Projekt Halloween

Jedná se o projekt pořádaný školní sekcí Cizí jazyky. Paní učitelky ve spolupráci s žáky 9. tříd připravují pro šesťáky tajuplný podvečer plný strašidel, ale také soutěží a plnění úkolů v angličtině. Nakonec se všichni sejdou  na závěrečné vyhodnocení a malé občerstvení.

Mikulášská nadílka pro 1. stupeň a mateřské školy.

Ve dnech kolem 6. prosince obchází třídy 1. stupně Mikuláš se svým nebeským týmem a naděluje hodným, v tomto případě všem, dětem  sladkosti. Tuto akci organizuje Nadační fond ZŠ Videčská. Mikulášskou nadílku pak pořádáme i v mateřských školách na 1. máji a Na Zahradách.

Další akce Nadačního fondu

Na podzim se pravidelně koná oblíbený Bleší trh pro veřejnost. Pro naše děti i pro ostatní veřejnost organizujeme dětský karneval. Jednou z příležitostí pro neformální setkání je určitě i reprezentační ples s velkou tombolou od našich sponzorů. Nadační fond je zapojen i do akcí konaných u příležitosti Dne dětí.

Dny otevřených dveří

Několikrát do roka je škola otevřená všem, kteří chtějí nahlédnout do našeho zákulisí. Pořádáme Zábavné odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče, Předvánoční  jarmark dobrých nápadů, na který zveme všechny rožnovské mateřinky. Pro budoucí prvňáčky pořádáme Zápis nanečisto a pro budoucí žáky 2. stupně Zážitkové dopoledne. Kromě těchto dnů je škola po předchozí domluvě otevřená každému, kdo má zájem.

Přebor základních škol v běhu na lyžích

Jako správná sportovní škola žijeme pohybem a vybízíme k tomu i ostatní. Proto pořádáme lyžařské závody v běhu na lyžích. Využíváme k tomu areál golfového hřiště, při nedostatku sněhu se závody konají na Pustevnách.

Valentýnky

Oblíbenou akcí je prodej sladkostí a jiných dobrot připravených maminkami dětí dvou tříd 1. stupně. Akce má název Valentýnky, protože je spojena s tímto svátkem.

Barevný týden

Týden před Velikonocemi žije barvami. Tento projekt zahrnuje různé aktivity spojené s určitými barvami. Patří do něj i tradiční Vítání jara s různými lidovými zvyky a ve školní jídelně nám paní kuchařky vaří barevná jídla.

Týden pro Zemi

Na jaře pořádáme celoškolní projekt Týden pro Zemi, kterým vrcholí naše celoroční ekologické aktivity. Konají se ekohrátky, soutěže, prezentace třídních projektů a další akce, pomáháme uklízet okolí školy nebo břehy řeky Bečvy.

Projekty klubu Pampeliška

Klub Pampeliška je v naší škole tradiční součástí mimoškolních aktivit. Jeho činnost je zaměřena převážně na ekologickou výchovu. Členové si připravují různé projekty, které pak prezentují 2x do roka na celostátních setkáních všech klubů z celé republiky, ale i ve škole pro své spolužáky.

Sportovně ekologické soustředění 1. stupně.

Další tradiční aktivita, dříve zkráceně nazývaná Orbita podle místa konání. Nyní se již několik let  odehrává v krásném prostředí Školy v přírodě v Prostřední Bečvě. Dvou až třídenní pobyt je plný nejrůznějších her, soutěží a  vycházek do okolí.

K dalším mimovýukovým akcím patří exkurze, školní výlety, kulturně vzdělávací pořady a besedy, účast v nejrůznějších soutěžích.2.    Partnerské projekty

Naše škola je zapojena do celé řady významných projektů:

 

Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm

Podrobné informace o tomto projektu naleznete zde.

EU peníze do škol

O tomto projektu je podrobnější informace na jiném místě našich stránek.

Aktivní škola

odkaz na web projektu
V roce 2012/2013 jsme se zapojili do tohoto projektu a získali jsme statut Aktivní škola.

Ekopolis

odkaz na web projektu
V této celostátní soutěži obhajovala z naší školy své projekty 2 družstva. Obě byla úspěšná a zařadila se mezi 5 vítězných týmů.

Prales dětem

odkaz na web projektu
Spolupráce se sdružením Prales dětem je velice přínosná. Během dvou let jsme uskutečnili několik besed se členy a těšíme se na další aktivity.

Klub ekologické výchovy

odkaz na web projektu
Členství naší školy v KEV trvá od počátku jeho založení v roce 1995 je pro nás nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. V rámci naší vzájemné spolupráce vznikla celá řada významných projektů, školních, celostátních i mezinárodních (např. česko-holandský projekt Tulipán).

Příběhy bezpráví

odkaz na web projektu
Každoročně se zapojujeme do tohoto významného projektu, zejména v rámci akce Jeden svět na školách.

Planeta Země

odkaz na web projektu
Tento unikátní projekt nás několikrát do roka seznamuje s atraktivními, ale i ohroženými místy naší planety.

Rosteme s chutí

odkaz na web projektu
Kdo rád soutěží, může se zapojit do tohoto projektu, jehož jsme také partnerem.

Škola plná zdraví

odkaz na web projektu
Partnerem projektu je především naše školní jídelna. Naši aktivní účast potvrzuje chutný, rozmanitý  a zdravý jídelníček.

Ovoce do škol

odkaz na web projektu
Již několik let děti 1. stupně díky tomuto projektu dostávají zdarma nejen ovoce, ale i některé druhy zeleniny. Spolupracujeme s firmou Ovocentrum.

Školní psycholog

odkaz na web projektu
Díky tomuto projektu působí v naší škole školní psycholog, jehož činnost významně zvyšuje kvalitu našich poradenských služeb.

Stonožka – Hnutí na vlastních nohou

odkaz na web projektu
Na toto partnerství jsme opravdu hrdí. Je nám ctí, že můžeme pomáhat v tak významném hnutí, které má světový význam. Není náhodou, že paní Běla Gran Jensen, symbol a garant Stonožky, zvítězila v anketě Největší zahraniční Čech 2012 a její kvality ocenil i papež František při osobním setkání 5. června 2013.
Hledej

Nepřehlédněte

 

 

 

Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 1. února 2019

 

 

-------------------------------

 

 

 

Schválený rozpočet naší školy na rok 2019 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly