1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Školní družina

 Školní družina se dělí na tři oddělení a je určena žákům 1. stupně.

Každé oddělení má svou hernu, která prostorově odpovídá počtu dětí. Materiální vybavení je dostačující a každoročně se neustále doplňuje a modernizuje.
Provoz ŠD zabezpečují tři kvalifikované vychovatelky, které činnost dětí ve ŠD přizpůsobují jejich zájmům a požadavkům. Za příznivého počasí chodí na procházky do okolí školy, využívají školní hřiště ke sportovnímu vyžití, navštěvují s dětmi různé besedy a pořádají zajímavé exkurze.
Cílem všech činností je vést děti k vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti ke spolužákům, rodičům a dospělým.

Provoz ranní ŠD :   6,30 – 7,30  (dle zájmu rodičů)

Provoz odpolední ŠD : 11,30 – 16.30

Všechny děti ŠD chodí na oběd do školní jídelny společně v době, která je pro ně vyhrazena.

Podrobnější informace o činnosti školní družiny najdete ve Vnitřním řádu školní družiny.

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

 

Schválený rozpočet naší školy na rok 2018 je v sekci Úřední deska.

 

-----------------------

 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2017 dochází v naší škole ke změně školního psychologa. Bližší informace naleznete v sekci Školní psycholog.

 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly