1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Fotografická soutěž ke Dni stromů

amlie bureov2V souvislosti se Dnem stromů, kterým si 20. října připomínáme jejich obrovský význam, proběhlo na naší škole mnoho aktivit. V rámci Ekologických praktik si žáci 6. A prohlédli výstavu na stromech s názvem "Cena kakaa", osmáci se zapojili do akce "Podpoř správného broučka"  a zasadili 800 stromků. Téma stromů prolínalo mnoha předměty. Všichni žáci školy měli možnost zapojit se do výtvarné a fotografické soutěže. Celkem se zúčastnilo 38 dětí. Ve středu 6. listopadu mohli všichni hlasovat o nekrásnější fotografii. Výsledky byly následující: 1. stupeň: 1. místo - Dominik Kotrla, 2. místo Radim Sačko, 3. místo - Kateřina Konečná, 4. místo - Daniela Kabeláčová. 2. stupeň: 1. místo - Amálie Burešová, 2. místo - Adéla Rončáková, 3. místo - Matyas Vrečka, 4. místo - Markéta Krupová. Zvláštní ocenění získaly Kateřina Konečná a Viktorie Konečná za své krásné modely stromů.

Turnaj v miniházené – 2. třídy

V pátek 1. listopadu  2019 se uskutečnil turnaj v miniházené určený dětem druhých tříd. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Družstvo ,,Zelené kobylky''ve složení Ondřej Obrátil, Miroslav Plešek, Michal Zetek, Jiří Nohýl, Michal Šimek a Šimon Pisárek v konkurenci 8 družstev celý turnaj vyhrálo. Druhé družstvo ,,Modré kobylky'' ve složení Alžběta Surá, Jakub Válek, Jan Tiefenbach, Michael Kazík, Tadeáš Tvarůžek, Tamara Janošková a Emílie Kunčická vybojovalo  krásné 3. místo. Všem dětem děkujeme za výborné výsledky a vzornou reprezentaci školy.

Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o postoji pedagogů naší školy ke středeční stávce. Ztotožňujeme se s požadavky odborů, vadí nám neplnění vládních slibů i zkreslené informace v médiích o růstu platů ve školství. Jde nám však hlavně o koncepční změny, které by pomohly českému školství a umožnily mu tak plnit společenskou roli, která mu náleží. Po vzájemné dohodě se ke stávce formou uzavření školy nepřipojíme, škola zůstává v běžném provozu.

Republikové finále v přespolním běhu družstev

Ve čtvrtek 17.10.2019 za účasti 14 krajů ČR proběhlo v Hradci Králové republikové finále v přespolním běhu družstev. Naši školu reprezentovalo družstvo mladších žákyň. Děvčata běžela ve složení:  Nela Lušovská, Kristýna Hegarová, Kateřina Brodová, Sára Fojtášková ze 7.B  a  Markéta Krupová a Luisa Camfrlová z 6.B. Družstvo obsadilo velmi pěkné 6. místo. Kapitánka Nela Lušovská převzala diplom z rukou olympioničky Květy Jeriové / Peckové / a také blahopřání od známého herce Jana Čenského. Všem děvčatům moc gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

Jaloveček

jaloveek 1017. a 18. října proběhla na vsetínském zámku přírodovědná soutěž Jaloveček, tentokrát na téma Dary přírody. 1. stupeň reprezentovalo družstvo ve složení Marek Sommer a Jan Moural z 5.A, Ondřej Válek ze 4. B a Stella Čermáková a Radim Sačko z 5.B.  Naši „Mloci“ obsadili krásné 3. místo ze 16 zúčastněných družstev.  Z druhého stupně prokazovaly své znalosti družstva 8. A ve složení Markéta Sačková, Tereza Sommerová, Amálie Burešová, Sofie Burešová a Kristýna Jurajdová a 9. ročník reprezentovaly Alice Hoferková, Nella Němcová, Natálie Hrušková a Beatrice Rocca. Deváťačky se také neztratily a obsadily výborné 4. místo ze 14 družstev. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Exkurze a výukový program ZOO Zlín

dsc09549Na podzim již tradičně absolvují žáci 7. ročníku exkurzi a výukový program v ZOO Zlín. V průběhu programu žákům lektor představí některou část ZOO, tentokrát to byla Afrika. Dozvěděli se informace o životě zvířat, jak ve volné přírodě, tak v ZOO. Děti byly seznámeny s posláním ZOO, jako místem, kde jsou v umělém odchovu zachraňovány ohrožené druhy zvířat. Počasí nám přálo, tak  jsme si užili i vlastní exkurzi po ostatních částech ZOO. Jako vždy byli nejpopulárnější rejnoci, které jsme mohli nakrmit a pohladit si je. 

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2019/20

zde

  

-------------------------------------- 

 

   Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 najdete na Úřední desce v sekci O škole

 

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly