1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Závod všestrannosti mládeže

 V areálu skokanských můstků dne 23.5. 2018 rožnovská městská policie pořádala tradiční Závod všestrannosti mládeže. Závodu se zúčastnilo 14 družstev. Naše škole vyslala 2 smíšená družstva. První družstvo ve složení Maxmilián Kavan, Richard Berka, Adéla Boháčová a Amálie Camfrlová obsadilo pěkné 3. místo. Další tým závodil ve složení: Ondřej Husták, Benjamin Jež, Adéla Hajdová a Sára Pobořilová a obsadil 10. místo. Závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.

 

Návštěva MěÚ Rožnov p. R.

Dne 4.května třída 6.A navštívila městský úřad našeho města. Hned u dveří nás přivítal mluvčí města Tomáš Gross a zavedl nás do zasedací místnosti. Tam jsme si prohlédli knihu s městskými znaky a dozvěděli se něco o městské státní správě a samosprávě. Po zábavné prezentaci, kterou si pro nás pan Gross připravil, jsme se přesunuli do obřadní síně. Mohli jsme si přečíst zápisky z pamětní knihy, kde byli mj. podepsáni velvyslanci ze zahraničních zemí, a vyzkoušet si závěsný odznak pro starostu, se kterým v obřadní síni oddává novomanželské páry. Taky za námi přišla paní matrikářka s knihou z počátku 20. století. Dozvěděli jsme se, že každá matriční kniha může být na úřadu jenom 100 let od posledního zápisu. Pan Gross nám ještě zodpověděl naše dotazy a potom jsme se už museli rozloučit. Myslím si, že návštěva městského úřadu byla pro nás velice přínosná. Všechny to moc bavilo. Doufám, že bude více takových exkurzí.

Kateřina Pavlicová, 6. A

Den zdraví

Dne 10. května se několik tříd naší školy zúčastnilo na Masarykově náměstí akce Den zdraví. Mohli jsme si vyzkoušet různé zajímavé činnosti, např. obvazování, resuscitaci nebo se podívat do sanitky. Ale taky tam byla opičí dráha, hod medicinbalem a skákání z místa. Moc jsme si užili i vytahování ježka z klece, hledání států a měst na slepé mapě nebo poznávání bylinek. U stánku Českého červeného kříže jsme dokonce dostali i malé dárečky. Den byl super a taky poučný.

Markéta Sačková, 6. A

Pohár rozhlasu 2018

DSC07283DSC07297 DSC07303V pátek 3. 5. 2018 proběhlo v sportovním areálu ZŠ Zubří okrskové kolo Poháru rozhlasu v atletice. Naši školu reprezentovala 4 družstva. Družstva mladších žákyň, starších žákyň a starších žáků obsadila 2. místa a postoupila do okresního kola. Bohužel mladší žáci skončili na 3. místě, pouze 12 bodů je dělilo od prvenství, takže dále nepostoupili.
Okresní kolo se konalo v pondělí 10.5. 2018 ve Valašském Meziříčí. Nejlépe dopadlo družstvo mladších žákyň, které vybojovalo krásné 2. místo za vítěznou školou ZŠ Hutisko - Solanec. Družstvo děvčat postoupilo do kola krajského. Velkou pochvalu si zaslouží tato děvčata: Kateřina Zeithamelová, Tereza Dratvová, Magdaléna Válková, Odeta Mořkovská, Kamila Slováková, Tereza Zezhulčíková, Tereza Štusková a Tereza Sommerová.
Družstvo starších děvčat skončilo na pěkném 3. místě a také postoupilo do krajského kola. Zvítězila opět ZŠ Hutisko – Solanec. Družstvo závodilo ve složení: Klára Kunčická, Veronika Sklářová, Andrea Procházková, Aneta Chudějová, Tereza Francková, Aneta Hoffmannová, Kateřina Fusková, Barbora Bartošková, Adéla Boháčová a Natálie Kopecká.
Družstvo starších chlapců obsadilo v silné konkurenci 6. místo. První místo obsadila škola ZŠ Horní Lideč. Pochvalu si zaslouží tito žáci: Tomáš Baroš, David Zeithamel, Eliáš Havran, Tomáš Facek, Patrik Nohýl, Filip Malina, Martin Dořičák a Matěj Radil.
Všem jmenovaným děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy! Krajské kolo Poháru rozhlasu se koná 23. 5. 2018 v Uherském Hradišti.

Vyjádření paní ředitelky Mgr. Hany Bosové k návrhům Školního fóra

Paní ředitelka sdělila účastníkům fóra následující informace:

Nejvíce žádané školní hřiště je v řešení už několik let. V současné době se dokončuje kompletní projektová dokumentace a následně se začne hřiště budovat. Pan starosta Holiš slíbil, že to bude ještě v tomto kalendářním roce. Dále byl velký zájem o relaxační , popřípadě studijní místnost. V tomto případě narážíme na nedostatek prostor. Abychom žákům alespoň částečně vyhověli, použijeme finanční prostředky, které nám zřizovatel poskytl, na relaxační koutky na jednotlivých patrech, kde umístíme moderní sedací soupravy a stolní hry. Co se týká kritiky školních jídel, zde spíše jde o neshodu v tom, co chutná či nechutná žákům, s normami, které každá školní jídelna musí plnit. Žádosti, aby o přestávkách žáci mohli opouštět školu, bohužel vedení nemůže vyhovět. Jsme za žáky zodpovědní po celou dobu výuky a jsme povinni zajistit dohled nad žáky.

Školní fórum 2018

DSC07124Dne 18. dubna 2018 se na naší škole uskutečnilo Školní fórum. Vybraní žáci od pátých po deváté třídy byli rozděleni do skupin, ve kterých společně debatovali nad tím, co nového by potřebovala naše škola a jak vylepšit město. Všechno započalo vypisováním kladů a nedostatků na naší škole. Totéž pak žáci psali i o městě. Paní ředitelka poté mluvila o tématech, která získala nejvíce hlasů. Fórum navštívila i paní místostarostka Kristýna Kosová, která hovořila o možnostech města na zlepšení. Ti nejstarší už asi neuvidí výsledky této akce, které vzešly z návrhů žáků. Dají ale prostor mladším žákům, jak pomoci škole a městu dále se rozvíjet.

Klára Kunčická, 9. B

Hledej

Nepřehlédněte

 

  

 

V úterý 20. 11. 2018 se konají třídní schůzky nebo konzultace v jednotlivých třídách.

 

-------------------------------

 

Schválený rozpočet naší školy na rok 2019 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly