Zobrazit hlavní menu

Ředitelské volno pro žáky ZŠ a děti přípravné třídy ZŠ

Začátek: 29. 09. 2023 | Konec: 29. 09. 2023

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 2023/2024  

 

vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ a děti přípravné třídy ZŠ na pátek 29.9.2023 z provozních a organizačních důvodů.  

 

V uvedeném dnu bude přerušen provoz školní jídelny i školní družiny.  

 

Děkuji za pochopení. 

 

Mgr. Eva Cabáková, ředitelka školy 

Vydáno: 15.09.2023 | Autor: Tomáš Mičola