Zobrazit hlavní menu

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

uděluji ředitelské volno pro žáky ZŠ v pátek 18. 11. 2022 z důvodů energetických úspor a společného výjezdního vzdělávání pedagogického sboru.

Školní družina a školní jídelna budou v provozu pro předem přihlášené žáky a cizí strávníky.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Eva Cabáková, ředitelka školy

Vydáno: 08. 11. 2022 | Autor: Eva Cabáková