Zobrazit hlavní menu

Informace k provozu školy a školní družiny od 18. listopadu 2020

Ode dne 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ZŠ ve škole.  Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a možnosti pedagogů.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mohou po vyučování zůstat v družině. Odchody z družiny budou probíhat podle záznamů v zápisových lístcích, popř. podle dohody se zákonnými zástupci žáků.

Školní stravování

Žáci 1. a 2. ročníku se mohou od 18. listopadu 2020 stravovat ve školní jídelně. Vedoucí školní jídelny všechny děti automaticky přihlásila ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem, musíte si je odhlásit.

Vydáno: 12. 11. 2020 | Autor: Pavla Radilová