Zobrazit hlavní menu

Informace k provozu školy a školní družiny od 30.11.2020

Ode dne 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku ZŠ ve škole. Pro žáky 6. - 8. ročníku ZŠ je povolena osobní přítomnost ve škole v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Střídání tříd v naší škole proběhne následujícím způsobem:

  1. týden (30. 11. – 4. 12. 2020) 6.A, 6.B, 8.A osobní přítomnost ve škole

7.A, 7.B, 8.B  distanční výuka

  1. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) 7.A, 7.B, 8.B osobní přítomnost ve škole

                                                           6.A, 6.B, 8.A  distanční výuka

Následující týdny se skupiny opět vymění.

Harmonogram začátku vyučování Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím programu Bakaláři.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a možnosti pedagogů.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Z personálních důvodů lze do jednoho oddělení školní družiny zařadit žáky jednoho ročníku.

Školní stravování

Všichni žáci, kteří nastupují 30. listopadu 2020 na prezenční výuku, se mohou stravovat ve školní jídelně. Vedoucí školní jídelny všechny žáky (mimo žáky 7.A, 7.B, 8.B) automaticky přihlásila ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem, musíte si je odhlásit.

Žáci 7.A, 7.B a 8.B budou přihlášeni ke stravování od 7. prosince 2020.

Vydáno: 24. 11. 2020 | Autor: Pavla Radilová