Foto žáků 1

Co je naším cílem?


Aby z naší školy vycházeli žáci s dobrou fyzičkou a vybaveni dovednostmi a znalostmi, které uplatní v životě i při dalším vzdělávání.

 

Foto žáků 2

Co pro to děláme?


Vše, co je v našich silách. Snažíme se o příjemnou atmosféru ve škole a o to, aby děti přijaly zodpovědnost za své pokroky ve vzdělávání, které se snažíme rozvíjet všemi možným cestami: posuďte sami v promo videu zde.

 

Foto žáků 3

Foto žáků 4

Jak se nám to daří?


Někdy se děti vzdělávání trochu brání, ale nevzdáváme se: Viz aktuality.


Účast v soutěžích na celostátní úrovni:  • republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 2022: Natálie Drábková, Alexandr Pelc.
  • televizní soutěž Už tam budeme - vítězství 2020, 2022
  • dějepisná olympiáda 2013 – Kateřina Hoferková, 2019 – Filip Maléř


 

Aktuality

Obrázek k aktualitě Exkurze ZOO Zlín

Exkurze ZOO Zlín

Afrika, Asie, Austrálie a Jížní Amerika - všechny tyto kontinenty stihli během jednoho dne navštívit žáci sedmých tříd v ZOO Zlín. V průběhu výukového programu se od sympatického lektora Matěje dozvěděli o úkolech zoologických zahrad v 21. století a mnoho zajímavostí o zvířatech Afriky. Pak už vyraz…

Vydáno: 25.09.2023 | Autor: Libuše Pokorná

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 2023/2024     vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ a děti přípravné t…

Vydáno: 15.09.2023 | Autor: Tomáš Mičola
Obrázek k aktualitě Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Odznak všestrannosti se konal 7. - 8. 9. 2023 v krásném areálu VUT Brno. Této soutěže se zúčastnilo 189 škol z celé republiky a 600 závodníků. Naši školu reprezentovalo družstvo, které se skládalo z žáků sportovní třídy 9. B: Alexander Pelc, Viktor Pelc, Nikolaos Kokinopulos, Štěpán Kretek, Eliška M…

Vydáno: 14.09.2023 | Autor: Eva Rauscherová
Obrázek k aktualitě Běh za zdravím

Běh za zdravím

V pátek 8. září jsme se zúčastnili tradičního Běhu za zdravím, který se konal v parku u tenisových kurtů Malina. Za první stupeň naši školu reprezentovali tito žáci: Kamila Locznerová ze 2. třídy, Laura Koryčanská a Vítek Loczner ze 3. třídy. Za 4. a 5. třídu potom běžely svou trať Kristýna Chuděj…

Vydáno: 12.09.2023 | Autor: Radka Daňková