Foto žáků 1

Co je naším cílem?


Aby z naší školy vycházeli žáci s dobrou fyzičkou a vybaveni dovednostmi a znalostmi, které uplatní v životě i při dalším vzdělávání.

 

Foto žáků 2

Co pro to děláme?


Vše, co je v našich silách. Snažíme se o příjemnou atmosféru ve škole a o to, aby děti přijaly zodpovědnost za své pokroky ve vzdělávání, které se snažíme rozvíjet všemi možným cestami: posuďte sami v promo videu zde.

 

Foto žáků 3

Foto žáků 4

Jak se nám to daří?


Někdy se děti vzdělávání trochu brání, ale nevzdáváme se: Viz aktuality.


Účast v soutěžích na celostátní úrovni:  • republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 2022: Natálie Drábková, Alexandr Pelc.
  • televizní soutěž Už tam budeme - vítězství 2020, 2022
  • dějepisná olympiáda 2013 – Kateřina Hoferková, 2019 – Filip Maléř


 

Aktuality

Obrázek k aktualitě První letošní setkání předškoláčků v naší škole

První letošní setkání předškoláčků v naší škole

V úterý 13.2. proběhlo v naší škole první setkání předškoláčků, kteří si ještě před zápisem do první třídy přišli vyzkoušet vyučovací hodinu v opravdové škole. Spolu s paními učitelkami je přivítal i mluvící papoušek, který jim dodal odvahu se v novém prostředí rozmluvit. Hodina byla zaměřena na čte…

Vydáno: 16.02.2024 | Autor: Radka Daňková

Soutěžní přehlídka recitátorů - 2. stupeň

Ve středu 14. 2. se na naší škole konala recitační přehlídka žáků 2. stupně. Se zúčastněnými jsme strávili příjemné chvíle při recitování poezie i prózy. Mezi nejlepšími recitátory ve III. kategorii obsadil 3. místo Miroslav Plešek (6. A), 2. místo Emílie Kunčická (6. B) a 1. místo Alžběta Kulišťáko…

Vydáno: 16.02.2024 | Autor: Markéta Grůzová
Obrázek k aktualitě Jak udělat film?

Jak udělat film?

Víte, jaký je rozdíl mezi filmovým studiem a produkcí? A kolik lidí obsluhuje u filmu kameru? Žáci 7. A už to vědí. V úterý 13. 2. 2024 se vypravili do klubu Vrátnice na workshop s názvem Jak udělat film? Programem je provázela herečka a rodačka z Rožnova Kristýna Ryška. Děti se dozvěděly mnoho zají…

Vydáno: 16.02.2024 | Autor: Veronika Kolibová
Obrázek k aktualitě Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

V úterý 6. 2. se na naší škole konala písemná část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Do soutěže se přihlásilo 31 žáků 2. stupně, kteří byli podle věku rozděleni do dvou kategorií. Soutěžilo se v anglickém poslechu, porozumění textu a gramatice. Do další, ústní části, postupovali jen ti, kt…

Vydáno: 16.02.2024 | Autor: Veronika Kolibová