Zobrazit hlavní menu

O škole

Název školy Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace.
Adresa školy Základní škola, Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
60990376
IZO 060990376
Identifikátor právnické osoby (redizo) 600 149 731
ID datové schránky z5kmr4q
Bankovní spojení Škola: 9533270207/0100 KB Rožnov p.R.
Školní jídelna: 9533490277/0100 KB Rožnov p.R.
FKSP : 94-2556350267/0100 KB Rožnov p.R.
Telefon 571 757 711
e-mail zsvidecska@zsvidecska.cz
Adresa internetové stránky http://www.zsvidecska.cz
Právní forma Příspěvková organizace od 1.1.1995
Název zřizovatele Město Rožnov pod Radhoštěm
Zařazení do školského rejstříku od 23.3.2006
Zápis do obchodního rejstříku Krajský soud Ostrava , oddíl Pr, vložka 8, F14787/2001/33 ze dne 19.6.2001
Vedoucí pracovníci Ředitel : Mgr. Eva Cabáková
Zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Mičola
Ekonomický zástupce: Stanislava Wolková

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

1.   Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

  • základní škola,
  • zařízení školního stravování
  • školská zařízení pro zájmové vzdělávání, (ŠD, ŠK)


Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 
2.   Zařízení školního stravování je zřízeno také pro závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Vydáno: 30. 08. 2020 | Naposled upraveno: 06. 09. 2023 | Autor: Pavla Radilová