Zobrazit hlavní menu

Projekty

1.    Naše vlastní projekty a akce

Každoročně tvoříme s žáky různé projekty, třídní i celoškolní. Jsou to zejména:

Projekt Napříč školou

Cílem této akce je poznat lépe žáky z jiných tříd, proto se v tento den žáci spojí do skupin od nejmladších žáků až po deváťáky. Každou skupinu dostane na starost jeden učitel, který řídí jejich činnost. Téma je každý rok jiné, letos byl projekt nazván Zvíře k nevíře. Činnosti zahrnují nejrůznější aktivity, jde nám zejména o podporu vzájemné komunikace.

Projekt Týden zahraniční kuchyně

V tomto týden nám paní kuchařky připravují jídla vybraných zemí. Každý den se
 „ přeneseme“ do jiného státu, děti si o něm vypravují v hodinách a ve školní jídelně, stylově patřičně vyzdobené, si pochutnávají na tamějších specialitách.

Projekt Halloween

Jedná se o projekt pořádaný školní sekcí Cizí jazyky. Paní učitelky ve spolupráci s žáky 9. tříd připravují pro šesťáky tajuplný podvečer plný strašidel, ale také soutěží a plnění úkolů v angličtině. Nakonec se všichni sejdou  na závěrečné vyhodnocení a malé občerstvení.

Mikulášská nadílka pro 1. stupeň a mateřské školy

Ve dnech kolem 6. prosince obchází třídy 1. stupně Mikuláš se svým nebeským týmem a naděluje hodným, v tomto případě všem, dětem  sladkosti. Tuto akci organizuje Nadační fond ZŠ Videčská. Mikulášskou nadílku pak pořádáme i v mateřské škole na 1. máji.

Další akce Nadačního fondu

Předvánoční čas si zpříjemňujeme školním vánočním jarmarkem. Pro naše děti organizujeme dětský karneval. Jednou z příležitostí pro neformální setkání je určitě i reprezentační ples s velkou tombolou od našich sponzorů. Nadační fond je zapojen i do akcí konaných u příležitosti Dne dětí.

Dny otevřených dveří

Několikrát do roka je škola otevřená všem, kteří chtějí nahlédnout do našeho zákulisí. Pořádáme Zábavné odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče, Předvánoční  jarmark dobrých nápadů, na který zveme všechny rožnovské mateřinky. Pro budoucí prvňáčky pořádáme Zápis nanečisto a pro budoucí žáky 2. stupně Zážitkové dopoledne. Kromě těchto dnů je škola po předchozí domluvě otevřená každému, kdo má zájem.

Přebor základních škol v běhu na lyžích

Jako správná sportovní škola žijeme pohybem a vybízíme k tomu i ostatní. Proto pořádáme lyžařské závody v běhu na lyžích. Využíváme k tomu areál golfového hřiště, při nedostatku sněhu se závody konají na Pustevnách.

Valentýnky

Oblíbenou akcí je prodej sladkostí a jiných dobrot připravených maminkami dětí dvou tříd 1. stupně. Akce má název Valentýnky, protože je spojena s tímto svátkem.

Barevný týden

Týden před Velikonocemi žije barvami. Tento projekt zahrnuje různé aktivity spojené s určitými barvami. Patří do něj i tradiční Vítání jara s různými lidovými zvyky a ve školní jídelně nám paní kuchařky vaří barevná jídla.

Týden pro Zemi

Na jaře pořádáme celoškolní projekt Týden pro Zemi, kterým vrcholí naše celoroční ekologické aktivity. Konají se ekohrátky, soutěže, prezentace třídních projektů a další akce, pomáháme uklízet okolí školy nebo břehy řeky Bečvy.

Sportovně ekologické soustředění 1. stupně

Další tradiční aktivita, dříve zkráceně nazývaná Orbita podle místa konání. Nyní se již několik let  odehrává v krásném prostředí Školy v přírodě v Prostřední Bečvě. Dvou až třídenní pobyt je plný nejrůznějších her, soutěží a  vycházek do okolí.

K dalším mimovýukovým akcím patří exkurze, školní výlety, kulturně vzdělávací pořady a besedy, účast v nejrůznějších soutěžích.

 

2.    Projekty zlínského kraje

Podpora sebeobrany žáků na základních školách

informační leták - podpora sebeobrany [DOCX, velikost 26.52 kB]

 

3.    Partnerské projekty

Naše škola je zapojena do celé řady významných projektů:

 

Aktivní škola

odkaz na web projektu
V roce 2012/2013 jsme se zapojili do tohoto projektu a získali jsme statut Aktivní škola.

 

Prales dětem

odkaz na web projektu
Spolupráce se sdružením Prales dětem je velice přínosná. Během dvou let jsme uskutečnili několik besed se členy a těšíme se na další aktivity.

 

Klub ekologické výchovy

odkaz na web projektu
Členství naší školy v KEV trvá od počátku jeho založení v roce 1995 je pro nás nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. V rámci naší vzájemné spolupráce vznikla celá řada významných projektů, školních, celostátních i mezinárodních (např. česko-holandský projekt Tulipán).

 

Příběhy bezpráví

odkaz na web projektu
Každoročně se zapojujeme do tohoto významného projektu, zejména v rámci akce Jeden svět na školách.

 

Planeta Země

odkaz na web projektu
Tento unikátní projekt nás několikrát do roka seznamuje s atraktivními, ale i ohroženými místy naší planety.

 

Škola plná zdraví

odkaz na web projektu
Partnerem projektu je především naše školní jídelna. Naši aktivní účast potvrzuje chutný, rozmanitý  a zdravý jídelníček.

 

Ovoce do škol

odkaz na web projektu
Již několik let děti 1. stupně díky tomuto projektu dostávají zdarma nejen ovoce, ale i některé druhy zeleniny. Spolupracujeme s firmou Ovocentrum.

 

Stonožka – Hnutí na vlastních nohou

odkaz na web projektu
Na toto partnerství jsme opravdu hrdí. Je nám ctí, že můžeme pomáhat v tak významném hnutí, které má světový význam. Není náhodou, že paní Běla Gran Jensen, symbol a garant Stonožky, zvítězila v anketě Největší zahraniční Čech 2012 a její kvality ocenil i papež František při osobním setkání 5. června

Podpora vzdělávání cizinců rozvojový program

odkaz na web projektu

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků - cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, abychom mohli ve třídách přizpůsobit počty žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci žáků - cizinců.

 

MAPIII - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. v ORP Rožnov p.R.

odkaz na web projektu

MAP je Místní akční plán vzdělávání, zaměřený prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekty MAP jsou realizovány na území obcí s rozšířenou působností (ORP).

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
informační leták - podpora sebeobrany dokument MS Word26.52 kB
Vydáno: 26. 08. 2020 | Naposled upraveno: 22. 09. 2023 | Autor: Radka Daňková