Zobrazit hlavní menu

Školní družina

Školní družina se dělí na tři oddělení a je určena žákům 1. stupně.

I. ODDĚLENÍ

školní rok: 2021 - 22

vychovatelka: Alena Fabšičová

telefon: 571 757 715

1. oddělení navštěvují žáci 1.A 

II. ODDĚLENÍ

školní rok: 2021 - 22

vychovatelka: Jana Šindlerová

telefon: 571 757 720

2. oddělení navštěvují žáci 2.A a 2.B

III. ODDĚLENÍ

školní rok: 2021 - 22

vychovatelka: Andrea Konvičná

telefon: 571 757 725

3. oddělení navštěvují žáci 3. A

Každé oddělení má svou hernu, která prostorově odpovídá počtu dětí. Materiální vybavení je dostačující a každoročně se neustále doplňuje a modernizuje.
Provoz ŠD zabezpečují tři kvalifikované vychovatelky, které činnost dětí ve ŠD přizpůsobují jejich zájmům a požadavkům. Za příznivého počasí chodí na procházky do okolí školy, využívají školní hřiště ke sportovnímu vyžití, navštěvují s dětmi různé besedy a pořádají zajímavé exkurze.
Cílem všech činností je vést děti k vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti ke spolužákům, rodičům a dospělým.

Provoz ranní ŠD :   6,30 – 7,30  (bude-li více než 5 zájemců)

Provoz odpolední ŠD : 11,30 – 16.30

V období vedlejších prázdnin můžeme zajistit provoz pouze v případě, že počet přihlášených žáků neklesne pod 10.

Všechny děti ŠD chodí na oběd do školní jídelny společně v době, která je pro ně vyhrazena.

Příspěvek na provoz školní družiny ve školním roce 2020/21 činí 100 Kč na žáka měsíčně, tedy 1000 Kč za školní rok. Tuto částku budeme vybírat ve dvou splátkách předem, a to do 30.9.2020 400 Kč, do 31.1.2021 600 Kč. Příspěvek můžete uhradit převodem z Vašeho účtu na účet školy, popř. hotově v kanceláři školy.

Adresa školy : Základní škola, Videčská 63,756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Číslo účtu : 953 327 0207/0100 (do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení dítěte + třídu)

Variabilní symbol : čtyřčíslí za lomítkem RČ dítěte

Konstantní symbol : 308 

 

Omluvy z docházky žáků do školní družiny, stejně jako změny odchodů z družiny je třeba provádět písemně, v naléhavých případech telefonicky. Nepožadujte prosím dřívější odchody dětí v jinou dobu, než jsou celé půlhodiny (13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30). Umožníte tak nerušenou zájmovou činnost včetně vycházek a pobytu venku.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržení našich požadavků, činíme tak v zájmu Vašich dětí.

 

Mgr. Eva Cabáková

   ředitelka ZŠ

 Podrobnější informace o činnosti školní družiny najdete ve Vnitřním řádu školní družiny.

Vydáno: 27. 08. 2020 | Naposled upraveno: 19. 10. 2022 | Autor: Pavla Radilová