Zobrazit hlavní menu

Školská rada

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PROBĚHNOU 15. 6. 2021.

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

- Kandidátní lístek

- Seznam kandidátů za zákonné zástupce

- Volební lístek a informace k volbám

- Seznam kandidátů za pedagogické pracovníky 

- Výsledky voleb

 

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.


Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Členové školské rady:

Mgr. Iva Kretková, iva.kretkova@gmail.com 

Lubomír Lušovský, lubomir.lusovsky@seznam.cz

Mgr. Hana Najmanová, najmanova@zsvidecska.cz

Vladimír Obůrka

Mgr. Pavla Radilová   radilova@zsvidecska.cz

Mgr. Martina Satolová

 

 

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Výsledky voleb PDF273.38 kB
Seznam kandidátů za zákonné zástupce PDF106.08 kB
Volební lístek a informace PDF86.53 kB
Vyhlášení voleb 2021 PDF112.01 kB
Návrh kandidáta PDF53.27 kB
Kandidátní listina pedagogů PDF106.37 kB
Vydáno: 27. 08. 2020 | Naposled upraveno: 10. 05. 2022 | Autor: Pavla Radilová