Zobrazit hlavní menu

Školská rada

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PROBĚHNOU 5. ŘÍJNA 2022. 

vyhlášení voleb

kandidátní lístek

seznam kandidátů

výsledek voleb

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.


Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Členové školské rady:

za zákonné zástupce:

Mgr. Iva Kretková, iva.kretkova@gmail.com 

Zbyněk Tvarůžek, zbynektvaruzek@seznam.cz

za zřizovatele:

Mgr. Martina Satolová

Vladimír Obůrka, vladimir.oburka@seznam.cz 

za školu:

Mgr. Hana Najmanová, najmanova@zsvidecska.cz

Mgr. Pavla Radilová,  radilova@zsvidecska.cz

 

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Výsledky voleb PDF120.12 kB
Volební lístek PDF328.45 kB
Seznam kandidátů PDF899.91 kB
Kandidátní lístek PDF171.77 kB
Vyhlášení voleb PDF196.97 kB
Vydáno: 27. 08. 2020 | Naposled upraveno: 19. 10. 2022 | Autor: Pavla Radilová