Zobrazit hlavní menu

Nadační fond

Nadační fond při Základní škole Videčská má již dlouholetou tradici, i když pod tímto názvem působí až od roku 1999. Princip Nadačního fondu spočívá ve vzájemné spolupráci učitelů a rodičů žáků této základní školy. Podílejí se společně na organizování školních i mimoškolních aktivit žáků. V souladu se Směrnicemi a rozpočtem Nadačního fondu, jež schvaluje správní rada NF, je každoročně připravována řada akcí pro žáky naší školy. Rodiče mohou navštívit každoroční reprezentační ples školy, konaný pravidelně v období plesové sezony, z jehož výtěžku je financována celá řada žákovských aktivit. Další oblíbenou akcí především u dětí je mikulášská nadílka, na kterou se těší snad všichni žáci 1. stupně. Ti starší dávají přednost zábavné vánoční besídce, na kterou také přispívá drobnou finanční částkou Nadační fond. NF se také podílí na oslavách Dne dětí, a to formou her, soutěží a sladkou odměnou. Nadační fond přispívá na drobné dárky pro děti přicházející k zápisu do 1. třídy, dárečky pro deváťáky k ukončení povinné školní docházky, různé exkurze či odměny v soutěžích a olympiádách, hradí část vstupného na kulturní představení. Také našim sportovcům věnujeme finanční prostředky na startovné ve sportovních soutěžích. Nadační fond se snaží svou aktivitou i finančními prostředky zpříjemnit dětem jejich pobyt ve škole. Děkujeme všem aktivním rodičům za spolupráci a rádi přivítáme v našem kolektivu další iniciativní rodiče.

Vydáno: 17. 08. 2020 | Naposled upraveno: 27. 01. 2022 | Autor: Pavla Radilová