Zobrazit hlavní menu

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Eva Pechová

Kariérové poradenství: Mgr. Hana Najmanová

Výchovný poradce Vám pomůže s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a poskytne Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři). Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a protidrogovým preventistou. 

 Kontakt:

tel: 571 757 723, 571 757 718
mail: pechova@zsvidecska.cz

 Konzultační hodiny :

kabinet 408, podle domluvy.

                                                           

              


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna Valašské Meziříčí, Vodní 782, Tel.: 571 621 643, 731 663 192

www.zkola.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

Vydáno: 26. 08. 2020 | Naposled upraveno: 30. 08. 2023 | Autor: Pavla Radilová