Zobrazit hlavní menu

Projekty EU

DIGITALIZACE

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

ŠABLONY

Šablony III

Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 714 650,00 Kč. Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole Videčská III a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021012.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další část finanční podpory bude směřovat na projektové dny, kluby pro žáky ZŠ.

Šablony II

Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 1 479 362,00 Kč.
Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole Videčská II a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014398.
Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 1. 2022.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta a školního speciálního pedagoga a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další část finanční podpory bude směřovat na další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny, badatelské kluby a tandemové vzdělávání.

 

Vydáno: 11. 11. 2021 | Naposled upraveno: 14. 03. 2023 | Autor: Pavla Radilová