Zobrazit hlavní menu

Projekty EU

DIGITALIZACE

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

 

ŠABLONY

Šablony OP JAK

Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK
(Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 2 389 674,00 Kč.Projekt má název Šablony OP JAK na ZŠ Videčská, Rožnov p. R. a registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007297. 

Realizace začala 1. 7. 2023 a projekt potrvá do 31. 12. 2025. 

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na školního speciálního pedagoga, inovativní vzdělávání žáků, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.

Šablony III

Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV
(Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 714 650,00 Kč. Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole Videčská III a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021012.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další část finanční podpory bude směřovat na projektové dny, kluby pro žáky ZŠ.

Šablony II

Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 1 479 362,00 Kč.
Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole Videčská II a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014398.
Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 1. 2022.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta a školního speciálního pedagoga a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další část finanční podpory bude směřovat na další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny, badatelské kluby a tandemové vzdělávání.

 

 

 

 

Vydáno: 11. 11. 2021 | Naposled upraveno: 15. 09. 2023 | Autor: Radka Daňková