Zobrazit hlavní menu

Priority školy - ekologie

Environmentální výchova je systematicky začleňována do výchovného procesu od roku 1992. Každoročně se žáci zapojují do zajímavých projektů s ekologickou tématikou, které prezentují v rámci republiky i v zahraničí. Příkladem mohou být některé projekty v minulosti (r. 2000 Česko – holandský projekt TULIPÁN, r. 2001 Mysli jako strom, r. 2003 Jednej jako člověk moudrý, r. 2004 Voda - živel, který pomáhá i škodí, r. 2005 Ovzduší - klimatické změny způsobené člověkem). V roce 2012 jsme se zúčastnili projektu společnosti SCIO: „ Ekopolis – Poznej  své město“, ve kterém se oba skupinové projekty našich žáků umístily mezi 5 nejlepšími.
Na naší škole působil do roku 2015 Klub Pampeliška, který spojoval environmetální a dramatickou výchovu.
V současnosti EVVO jako průřezové téma ŠVP prolíná všemi předměty, v 6. ročníku je pak zařazen předmět Ekologická praktika. V rámci EVVO jsou pořádány exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, výukové programy a exkurze v ZOO Zlín, v záchranné stanici Bartošovice, v areálu Živá voda v Modré u Velehradu. Využíváme nabídky výukových programů regionálních muzeí (Muzeum Valašsko, VMP Rožnov p. R.) a vzdělávacích center (Velký svět techniky Ostrava, Hvězdárna  a planetárium Ostrava, Pevnost poznání Olomouc).
Žáci školy se pravidelně úspěšně zapojují do soutěží s environmentální a přírodovědnou tématikou – Poznej a chraň!, Jaloveček, Biologická olympiáda.
Každoročně probíhají na naší škole aktivity ke Dni stromů, ke Dni Země a Dni vody, probíhají projektové dny, například „Máme dobré nápady, jak zatočit s odpady“.
ZŠ Videčská spolupracuje dlouhodobě se spolkem Prales dětem, který se snaží zachraňovat prales v Indonésii a zároveň ukazovat dětem v ČR i SR krásu a rozmanitost světových ekosystémů. Dvakrát ročně navštěvují naši školu s novým programem a novinkami o jejich práci, jejíž součástí je i monitoring divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. ZŠ Videčská je vlastníkem dvou takových fotopastí v rezervaci Green life, jež je součástí národního parku Gunung Leuser na ostrově Sumatra.

Spolupracujeme:

Prales dětem
LÍSKA, z.s.

Vydáno: 27. 01. 2022 | Naposled upraveno: 27. 01. 2022 | Autor: Radka Daňková