Zobrazit hlavní menu

Priority školy - další aktivity

Pravidelně se naši žáci úspěšně zapojují do jazykových, výtvarných a přírodovědných soutěží a olympiád. (3. místo Mladí tvůrci pro Dunaj 2005, přední místa v recitačních soutěžích, atd.). Pořádáme ozdravné pobyty a soustředění v zahraničí.

1. stupeň

    všestranná sportovní výchova
    základy AJ
    ekologická praktika
    kroužek šikovných rukou
    keramika
    informatika pro 1. stupeň

2. stupeň

    informatika
    konverzace v AJ
    základy německého a ruského jazyka
    ekologická praktika
    keramika, aj.

 

Vydáno: 27. 01. 2022 | Naposled upraveno: 27. 01. 2022 | Autor: Radka Daňková