Zobrazit hlavní menu

alergeny

Nařízením EU 1169/2011 vzniká školním jídelnám povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v jídle. Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené tabulce alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny Gabrielu Románkovou

 alergenyalergenyVydáno: 26. 08. 2020 | Autor: Pavla Radilová