Zobrazit hlavní menu

Organizace výuky od 24. května 2021

  • Od 24. května je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.
  • Testování bude probíhat 1x týdně.

Žáci budou vstupovat do školy podle následujícího rozpisu:

Čas

OD TĚLOCVIČNY

HLAVNÍM VCHODEM

OD JÍDELNY

7:30

6.A

 

1.A

 

 

2.B

7:32

 

8.A

 

 

 

 

7:35

6.B

 

 

4.B

3.A

 

7:37

 

8.B

 

 

 

 

7:40

7.A

 

4.A

 

2.A

3.B

7:42

 

9.A

 

 

 

 

7:45

7.B

 

 

5.B

 

 

7:47

 

9.B

 

 

 

 

7:50

 

 

5.A

 

 

 

 HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Žáci mají povinnost mít po celou dobu ve škole respirátory nebo chirurgické roušky.

Žáci se budou učit dle stálého rozvrhu ve svých kmenových třídách. O přestávkách se budou pohybovat na svém patře ve vymezených prostorách. Na oběd budou chodit dle časového rozpisu. 

Ve třídách se bude pravidelně větrat. 

TESTOVÁNÍ

Podmínkou účasti na prezenční výuce je dle nařízení vlády negativní test na COVID-19.

Testování bude probíhat ve škole formou samotestování antigenními testy Singclean, Flowflex nebo Sejoy vždy v pondělí. Žáci se budou testovat pod dohledem vyučujícího na začátku 1. vyučovací hodiny. V případě nepřítomnosti na testování se žák otestuje po příchodu do školy (žák 2. stupně si test vyzvedne sám hned po příchodu v kanceláři školy).

V případě pozitivního testu odchází žák do izolace a pak v doprovodu zákonného zástupce domů. Rodiče kontaktují lékaře a zajistí si potvrzovací PCR test. Ostatní pokračují ve výuce, nenařídí-li KHS jiný postup. 

Testování se nevztahuje na žáky, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. V tomto případě je potřeba doložit potvrzení od lékaře.

Pokud se žák testování neúčastní, vzdělává se v době prezenční výuky doma individuálně a škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou. Tuto skutečnost sdělí škole zákonný zástupce.

Případné další informace Vám budeme průběžně sdělovat prostřednictvím Bakalářů. Děkujeme za spolupráci při dodržování vládních opatření.

Vydáno: 19. 05. 2021 | Autor: Pavla Radilová